cat    esp
logo
una altra manera de
veure i sentir la vida
Cursos on-line i presencials


PERMACULTURA & CONNEXIÓ AMB LA NATURA

Cursos | Permacultura

Què és Permacultura?

Permacultura és la filosofia de treballar amb la natura desterrant la idea concebuda i inculcada d'actuar dominant-la per aconseguir el nostre fi. En aquesta filosofia, l'ésser humà no és superior a altres formes de vida, sinó que interacciona en simbiosi amb la resta d'elles; totes les formes vivents són una expressió de la vida en si mateixa i qualsevol acció sobre elles repercuteix en nosaltres mateixos (tot el que fem als altres ens ho fem a nosaltres mateixos).

L'essència de la Permacultura és el treballar amb el que ja existeix: primer preservar el que funciona bé; segon, millorar sistemes existents i, finalment, introduir nous elements. És un apropament a la tendència d'utilitzar poca energia usant per exemple, components o sistemes de baix consum energètic; fent un petit canvi per aconseguir el màxim efecte amb un impacte destructiu mínim en les comunitats naturals i humanes. Només connectant-nos amb la natura i amb els nostres recursos locals, podem moure'ns cap a una societat sostenible. Aquest és el repte de la Permacultura a l'actualitat.
ERROR AL CONECTAR MYSQL:php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known